Våre behandlinger

Ved første gangs undersøkelse hos oss vil vi be deg fylle ut et helseskjema der du oppgir eventuelle sykdommer og medikamenter du bruker. Disse opplysningene er viktige for å gi deg en trygg behandling, i tillegg til at det ofte er en sammenheng mellom din generelle helsetilstand og din munnhelse.

Vi har fokus på god kommunikasjon mellom tannlege og pasient, og for at vi skal kunne imøtekomme dine forventninger setter vi av god tid til den første undersøkelsen slik at du kan fortelle om tidligere erfaringer, din historikk og hvorfor du har oppsøkt tannlege.

Videre er det nødvendig å ta røntgenbilder for å kunne gjennomføre en fullstendig undersøkelse. Vi benytter oss av digitalt røntgen, dvs. at bildene kommer direkte opp på en dataskjerm. I noen tilfeller vil det være nødvendig å ta flere røntgenbilder for å kunne stille korrekt diagnose og gi deg den beste behandlingen.

Tannbehandlinger

ESTETISK TANNBEHANDLING

Et vakkert smil kan være så mangt. Det er ikke nødvendigvis den kritthvite perleraden som etterstrebes, men et subjektivt ønske om å gjøre noen justeringer. Estetisk tannbehandling går ut på å utføre endringer av for eksempel form og farge på tennene. Dette kan gjøres på forskjellige måter:

  • Tannbleking
  • Bruk av hvite fyllingsmaterialer som kompositt
  • Bondet tannteknikk (skallfasetter, kroner)
TANNBLEKING

I noen tilfeller kan et ønske om hvitere tenner oppfylles av en grundig rens av tennene der overfladisk misfarging fjernes. Dersom misfargingen sitter dypere i tannsubstansen kan det være aktuelt med tannbleking.

Den vanligste metoden som anvendes er at pasienten selv utfører blekingen hjemme. Det blir først fremstilt en individuelt tilpasset blekskinne som blekemidlet appliseres i. Skinnen med blekemiddel kan enten benyttes om natten eller i løpet av dagen. Dette må avtales på forhånd og korrekt blekemiddel velges ut fra dette.

Blekeperioden ligger som regel rundt 4 netter og resultatet av blekingen vil avhenge av årsaken til misfargingen. Medfødte misfarginger kan være vanskelige å bleke, dette gjelder også tenner med store fargeforskjeller. Dette kan kompenseres for ved å justere blekeperioden. De aller fleste vil få lysere tenner som følge av behandlingen.

Fyllinger og kroner vil ikke påvirkes av bleking, det kan derfor bli nødvendig med utskiftninger for å oppnå ønsket resultat.

Noen kan oppleve isinger i forbindelse med blekingen, men dette vil som regel reverseres ved endt behandling. Vi anbefaler alle å anvende fluorskyll under behandlingen for å forebygge ising.

Ingen bør sette i gang med bleking av tennene før det har blitt utført en fullstendig undersøkelse. Tannlegen eller tannpleieren kan da finne årsaken til misfargingen og forventet effekt kan diskuteres. Følgende kriterier må være tilstede før blekingen kan igangsettes:

  • Ingen hull i tennene (kariesfri)
  • Tette fyllinger
  • Normale slimhinner og friskt tannkjøtt
  • Fri for tannstein og overfladisk misfarging

For et optimalt resultat anbefales det under blekeperioden å avstå fra sterkt farget mat og drikke som f.eks. kaffe, te og rødvin. Grundig instruksjon vil bli gitt skriftlig og muntlig før du setter i gang med blekingen hjemme.

SKALLFASETTER

Skallfasetter er tynne keramiske fasader som limes fast på tennene. Dette kan være et godt alternativ der en ønsker å endre form, det foreligger misfarginger som ikke lar seg bleke, eller ved oppretting av mindre skjevheter i tannstillingen.

Skallfasetter er så tynne at tannlegen ikke trenger å slipe ned så mye av tannen for å feste dem, og der dette er hensiktsmessig, er det et godt alternativ for å bevare mest mulig av den naturlige tannen. Man må likevel være klar over at man får et livslangt vedlikeholdsbehov ved denne type behandling.

Skallfasetter kan fremstilles i forskjellige keramiske materialer, og kan lages så naturtro at de er til forveksling lik dine egne tenner.

KOMPOSITTFASADER

Stadig flere ønsker å gjøre tennene sine penere. Det som skiller oss fra andre behandlinger er at vi tilbyr store kosmetiske restaurasjoner spesielt på fortenner. Dette gir pasienten en mulighet å endre mye av sitt utseende til en relativt lav pris. Denne type arbeid er noe av det morsomste vi gjør. Det er teknisk krevende og resultatet er helt avhengig av vår dyktighet. Det hyggeligste er at pasienten blir så fornøyde. Dette er en varig og vakker behandling, som på mange måter er langt mer å foretrekke framfor kroner og fasetter, som krever en mer drastisk reduksjon av tennene.

USYNLIG TANNREGULERING

Rask og effektiv behandling til ditt nye smil med usynlig tannregulering.

Vi benytter det verdenskjente merket Invisalign og du kan lese mer og bestille konsultasjon her.

FYLLINGSLEGGING

Konserverende behandling

FYLLINGSLEGGING

En av de vanligste behandlingene som gjøres hos tannlegen er å bore hull (karies) i tennene og legge fyllinger, samt bytte gamle fyllinger som har blitt dårlige. Man kan også legge eller bytte fyllinger av estetiske årsaker. I dag legger vi kun hvite fyllinger, som regel i kompositt. Prisen på en fylling avgjøres av hvor mange flater på tanna den dekker. En tann har fem flater.

ROTBEHANDLING

Endodontisk behandling

ROTFYLLING

Dersom et hull går inn til nerven i tannen, eller nerven på andre måter har blitt skadet og det har oppstått en infeksjon, må tanna rotfylles for at den skal kunne bevares. Ved en rotfylling renser tannlegen ut av rotkanalene med små filer. I fortenner er det som regel bare én kanal, mens det gjerne er tre til fire kanaler i de store jekslene. Prisen og tidsbruken på rotfyllingen avhenger av hvilken tann det er og hvor mange kanaler det er i tanna.

I noen tilfeller krever det flere behandlingsseanser før tannen er ferdig rotfylt. Dersom det ligger til rette for det, kan tannlegen rense ut og rotfylle kanalene i samme seanse.

Etter at rotfyllingen er ferdig, må man også legge en fylling eller sette en krone på tanna. Det anbefales ofte kroner på rotfylte tenner fordi dette øker tannas langtidsprognose.

TREKKING AV TENNER

Ved trekking av tenner må man på forhånd vurdere vanskelighetsgraden av trekkingen. Dette avhenger av om tannen er kommet helt frem, hvor mye det er igjen av tannen, hvilken tann det er, hvilken form røttene har og relasjon til andre viktige strukturer i kjevebeinet.

Ved kirurgisk fjerning av tenner lager man først et snitt i tannkjøttet for å komme til og få god oversikt over arbeidsområdet. I mange tilfeller må man fjerne litt bein rundt tanna og ofte dele den i flere biter for å få den ut. Dette gjøres kontrollert med bor og andre instrumenter. Når tannen er fjernet syr man noen sting for å lukke såret. Etter ca. en uke må stingene fjernes.

Det er vanlig med ubehag og smerter de første dagene etter at man har fjernet en tann, men dette kontrolleres ved hjelp av smertestillende.

PROTETISK BEHANDLING

Restaurerende behandling

Vi har moderne utstyr for å kunne lage kroner og broer i løpet av samme dag.

Dette vil være effektivt og behagelig behandling for pasienten og vil gi best mulig kvalitet som det pr. i dag er teknologisk mulig å oppnå.

KRONE

Når en tann er sterkt skadet er det i noen tilfeller ikke mulig å reparere den med vanlig fyllingsterapi. Dette kan være av enten på grunn av holdbarhet eller estetiske årsaker. I disse tilfellene kan det være aktuelt å lage en tannkrone. Dette er en tannerstatning som festes på det som er igjen av din egen tann.

Tannen slipes på og justeres hos tannlegen. Det blir tatt avtrykk av tennene og vi produserer en tannkrone på klinikken (samme dag), og er tilpasset resten av tannsettet ditt slik at du får et naturlig og fint resultat.

Forskjell i materiale og tannteknikerpris vil bestemme kostnadsnivået. Dette vil bli spesifisert i et kostnadsoverslag før behandling settes i gang.

BRO

Dersom det mangler en eller flere tenner og man ønsker å erstatte disse, kan man velge å lage en bro. En bro består av to eller flere kroner som er festet sammen med mellomledd.

Kronene er festet til tennene på hver side av tannluken man vil tette, mens mellomleddene erstatter de manglende tennene.

Tannlegen må slipe på og justere på de tennene som skal fungere som feste for broen. Det blir tatt avtrykk og vi lager en bro på klinikken (samme dag), og er tilpasset resten av tannsettet ditt for et naturlig og fint resultat.

Prisen på en bro vil avhenge av hvilket materiale broen lages av og hvor mange ledd den består av.

PROTESER

Delproteser er tannproteser som erstatter tenner hos dem som fortsatt har noen egne tenner igjen. Protesen består av et metallskjelett med plastenner. Den sitter på plass ved at klammere (metallkroker) på protesen festes på enkelte av egne tenner.

Helproteser er proteser som erstatter tenner hos dem som ikke har egne tenner igjen. Disse protesene er laget i plast og holdes fast ved hjelp av vakuumet som dannes mellom slimhinnen og protesen. Helproteser i overkjeven fungerer ofte greit etter en tilvenningstid, mens det ofte kan være vanskelig å få en helprotese i underkjeven til å sitte og fungere godt. Det finnes løsninger for dette ved at det settes to eller flere implantater i underkjeven som protesen kan festes på. Per i dag er det gode refusjonsordninger for denne behandlingen dersom du har hatt problemer med protesen i underkjeven over en tid.

Nye proteser må i de fleste tilfeller fores med nytt materiale på sikt fordi forholdene i munnhulen endres.
Proteser må tas ut og rengjøres grundig hver dag.

IMPLANTATER

Implantater er titanskruer som settes i kjevebeinet der man ønsker å erstatte tapte tenner. På implantatet skrur man eller sementerer fast en porselenskrone. Man kan også få laget broer eller proteser som er festet på implantater. Implantater kan derfor erstatte både enkelttenner og der det mangler flere tenner.

Det er fortsatt viktig å gå til jevnlige kontroller hos tannlege eller tannpleier etter en implantatbehandling, og godt renhold rundt implantatet er svært viktig for langtidsprognosen.

TANNKJØTTSYKDOM

Tannkjøttbetennelse

GINGIVITT

Gingivitt er en mild form for tannkjøttsykdom som skyldes for dårlig renhold. Dersom tennene og tannkjøttet ikke blir godt rengjort regelmessig oppstår det en betennelsesreaksjon. Plakk på tennene som får ligge uforstyrret over en periode vil etter hvert forkalkes og utvikles til tannstein. Hvis tannkjøttet virker rødt og hovent og blør lett ved for eksempel tannpuss, kan det være en indikasjon på gingivitt. Godt renhold og bruk av tanntråd eller mellomromsbørster vil være med på å forebygge tannkjøttsykdommer. Jevnlig kontroll og rens av tannstein vil kunne også være med på å opprettholde et sunt og friskt tannkjøtt.

PERIODONTITT

Kronisk marginal periodontitt er en tilstand som i varierende grad rammer mange i den voksne befolkningen.

Periodontitt innebærer en betennelse som medfører tap av støttevev rundt tennene. Alvorlig periodontitt kan føre til løse tenner og i verste fall at tennene må trekkes.

Man vet ikke den direkte årsaken til at noen får periodontitt, men viktige faktorer er genetikk, røyking, dårlig renhold, systemiske sykdommer og stress. Dårlig ånde, blødning fra tannkjøttet, mye tannstein og at tenner forandrer stilling, kan være et tegn på periodontitt.

For dem som får diagnosen er nøye oppfølging og regelmessig rens av tenner og tannkjøtt svært viktig. I de fleste tilfeller er det fullt mulig å behandle sykdommen slik at stabile og fine forhold gjenopprettes.

Diagnosen kronisk marginal periodontitt gir rettigheter til stønad fra trygdekassen. Du betaler kun egenandelen ved behandling hos oss.